Raději společně než na každý na vlastní pěst. Hledáme vaše kooperační partnery, zvyšujeme váš potenciál na trhu a vaši situaci spolusoutěžitele, navazujeme pro vás kontakty s relevantními sociálními systémy a politickými institucemi.

 

 

 

• Vypracování internacionalizačních strategií

• Analýza trhů a potenciálů

• Analýza konkurenčního prostředí

• Analýza šancí a rizik pro váš projekt

• Přizpůsobení vašich marketinkových opatření specifikám jednotlivých zemí při zohlednění interkulturních zvláštností

• Výběr distribučních partnerů

• Práce se sociálními systémy / Práce v sociálních systémech

• Hledání kooperačních partnerů

• Akvizice zákazníků

 

Vaše výhoda:
Pro vykročení do zahraničí nemusíte vytvářet vlastní organizační struktury. My jsme vaše oddělení pro internacionalizaci!

 

 

Foissy | International Business Multiplier    office@foissy.at     call +43 (0) 1 236 12 03    Impressum   AGBs